home page
firma
produkty
serwis
download
sklep
  Drukarki Tally® i TallyGenicom®

  Igłowe
  Igłowe płaskie (flatbed)
  Mobilne
  Termiczne
  Liniowe
  Do kart

Materiały eksploatacyjne

  Taśmy, tonery, tusze


1225
375 zn./s*, wąska lub szeroka, 24 igły

1140
1145
400 lub 450 zn./s*, 24 igły, 360x360dpi, USB, Ethernet

2150
2250
500 zn./s*, wąska lub szeroka, 24 igły, płaskie przejście papieru, do 3 traktorów w opcji

2365
650 zn./s*, wąska lub szeroka, 24 igły, płaskie przejście papieru, do 3 traktorów w opcji

2380
800 zn./s*, wąska lub szeroka, 24 igły, płaskie przejście papieru, do 3 traktorów w opcji

2600
2610+
680 zn./s*, wąska lub szeroka, 24 igły, płaskie przejście papieru

2810
2820

*Prędkość druku podana dla 10 cpi (zn./cal)
Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami prawem chronionymi
i prezentowane są na stronie www.proprinteks.pl wyłącznie w celach informacyjnych.
Copyright © Proprinteks. Designed by TemplateYes